Среща на експертите по ревматология
5 – 7 Февруари 2016, гр. София, Централен Военен Клуб.
http://rheumatologyexpertsmeeting.org/

ПРОГРАМА