Новини


 

Капиляроскопия в ревматологията – консенсус на Българското дружeство по ревматология

Препоръки на БДР за поведение по време на епидемия с COVID-19 (DOC)

  Bulgarian Rheumatology Society recommendations for behavior during an epidemic with COVID-19 (DOC)


 

 

 


2018

Заседание на експертна група ще се състои на 15.09.2018 г от 10.00 часа в хотел Хилтън, София.

Дневният ред е:

1. Обсъждане и приемане на консенсусите

2. Предложения до БЛС във връзка с изработването на новия Рамков договор.


 

Консенсус за axSpA (DOC)

  Консенсус за PsA (DOC)

Ревматоидният артрит (DOC)

  Диагноза и лечение на ОА (PDF)


 

 

2013

На 12.12.2013 г. от 14.00 ч., в Национален център по обществено здраве и анализи, с адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ №15, зала „Аула“, се състоя отчетно-изборно заседание на Българското дружество по ревматология, със следния дневен ред:

1.  Отчетен  доклад  на  проф. Рашо Рашков, за дейността на дружеството през  изминалия 4-годишен   период
2.  Финансов отчет представен от ревизионната комисия
3.  Избор на ново ръководство на Българското  дружество по Ревматология


 

Българското дружество по Ревматология  
Организира кръжок по Ревматология за студенти медици пети и шести курс под ръководството на проф. Рашо Рашков, президент на Българското дружество по Ревматология .

Преподавателският  екип на клиниката по Ревматология , Медицински  университет - София ще представи пред студентите медици  модерните аспекти  за диагностика и лечение на ревматичните болести , практически подход към ревматично болния , образни изследвания в ревматологията , като  особено  внимание ще бъде обърнато на мускулноскелетната сонография / ставна ехография /   и DXA / двойно- енергийната рентгенова абсорбциометрия . Ще бъдат проведени демонстрации на вътреставни и периставни манипулации под ехографски контрол.

Общ брой на кръжочниците: 10.

Начало на курса: 02.04.2012 г. от 14.00 часа

Кръжокът  ще се провежда веднъж седмично с продължителност 2 часа , като графикът на упражненията ще бъде уточнен в началото  на курса .

База за обучение: Клиника по ревматология , ул. „ Урвич” № 13 , София

Информация за записване в кръжока по Ревматология :

д-р Иван Шейтанов , секретар на Българското дружество по Ревматология e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
СРЪБСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА
СРЪБСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕВМАТОЛОЗИТЕ
КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ „АРИСТОТЕЛ“ – СОЛУН, ГЪРЦИЯ

Тристранна среща по остеопороза и остеоартроза
ФОРУМ НА МОДЕРНИТЕ ЛЕКАРСТВА В РЕВМАТОЛОГИЯТА
26 юни – 30 юни 2013 г., Правец


 

 

Международни събития

 • ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА  
  организатор:  ECCEO-IOF   
  17-20 април 2013 г., Рим, Италия
 • EВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
  организатор:  EULAR
  12-15 юни 2013 г., Мадрид, Испания
 • ЕЖЕГОДНА НАУЧНА СРЕЩА НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ организатор: ACR
  25-30 октомври 2013 г., Сан Диего, САЩ


Събития организирани от Българско дружество по ревматология

 • Симпозиум на Българското научно дружество по Ревматология , Българското научно дружество по Ендокринология  и фармацевтична компания  AMGEN
  22-24 февруари 2013 г., гр.  Правец
 • Симпозиум на Българското научно дружество по Ревматология и фармацевтична компания  TEVA
  05 март 2013 г., гр. София
 • Симпозиум на Българското научно дружество по Ревматология и фармацевтична компания   Berlin Chemie
  15-17 март 2013 г.,  гр. София
 • Симпозиум на Българското научно дружество по Ревматология и фармацевтична компания  UCB
  05-06 април 2013 г., гр. София