Варна

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ МАРИН ДРИНОВ “ 55
9002 ВАРНА


Доц. Д-р Димитър Стефанов Карастатев
ул. “ Парижка комуна “ № 6
9000 Варна
( 052 / 82-21-21 )

Д-р Таня Кирилова Шивачева
ул.” Братя Миладинови “ 60
ул. “ Карамфил “ бл.16, вх.В, ап.25
9000 Варна


Д-р Петя Вилхем Кирова
сл. адрес: Военноморска болница
Терапевтична клиника
GSM: 098-756-418
    

Д-р Даниела Цекова Димитрова
Медицински Университет
Катедра пропедевтика на ВБ
“ Марин Дринов “ 55-А
9000 Варна

Д-р Снежана Горева
ул.” Рали Мавридов “ 47
9000 Варна

Д-р Ани Михайлова Петкова
жк. “ Черно море “,
ул.” Дончо Стойков “ 10,
бл.” Черно море “, вх.А, ет.3
9650 Каварна

Д-р Боряна Върбанова
МУ – Марин Дринов  55

Д-р Мария Димитрова Миткова
Му – Варна к-ка по ревматология
    

Д-р Александра Василева Манушева
сл. адрес: ДКЦ  4 – ЕООД
бул. “ Цар Освободител “ 100
9000 Варна
GSM: 098-428-342
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Д-р Росица Греченлиева
сл. адрес: МБАЛ “ Св. Марина “ ЕАД
ул. “ Христо Смирненски “ 1
9010 Варна
пейджер: 0179-257-252

Д-р Силвия Куцарова
МЦ “Еквита”
052 / 63 99 99
GSM: 0887 – 294 – 158
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.