Видин

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ Г. ДИМИТРОВ “ 17
3700 ВИДИН

Д-р Ваня Клементова Стоенелова
ул. “ Княз Борис I “ № 23
бл. “ Лотус “, вх. А
3700 Видин

Д-р Еремиева
Общинска болница