Шумен

ОБЕДИНЕН РАЙОНЕН БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС
“ ВАСИЛ АПРИЛОВ “
9700 ШУМЕН

    
Д-р Лиляна Демирева Тонева
ул. “ Владайско възстание “ №24
вх. Е, ап. 125
9700 Шумен
    

Д-р Петкана Петрова - кардиолог
9700 Шумен
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Велико Търново

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ НИШ “ 1
5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Д-р Светла Тодорова  Копчева
ул.” Възстанническа “ 21
5000 Велико Търново
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Сливен


ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ ХРИСТО БОТЕВ “ 1 А
8800 СЛИВЕН

Д-р Анелия Христова Колева
сл. адрес: ДКЦ  1
сл. 044 / 66-20-83
GSM: 087-810-952
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Видин

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ Г. ДИМИТРОВ “ 17
3700 ВИДИН

Д-р Ваня Клементова Стоенелова
ул. “ Княз Борис I “ № 23
бл. “ Лотус “, вх. А
3700 Видин

Д-р Еремиева
Общинска болница