Тетевен

ОБЩИНСКА БОЛНИЦА
5700 ТЕТЕВЕН


Д-р Малинка Иванова Христова
ул. ” Ненка Павлова “ 4
5700 Тетевен
0678-55-83

Перник

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ ВЕЛИН СЪРБОВ “ 1
2300 ПЕРНИКД-р Цветелина Йонева
GSM: 0888-651-577

Димитровград

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
6100 ДИМИТРОВГРАД


Д-р Тони Костадинова Исидорова
ул.” Г. С. Раковски “ 38, вх.Б, ап.4
6100 Димитровград
Работи в Германия

Добрич

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
“ ПАНАЙОТ ХИТОВ “ 35
9300 ДОБРИЧ

 
Д-р Валентина Енчева Пейчева-Попова
сл. адрес: МБАЛ – АД  гр. Добрич
I Вътрешно отделение
сл. 058 / 884-225, 309, 419
GSM: 088-472-439