Заседания на БДР

09.05.2016 г. заседание на ръководството и списък на номинираните за награди(.docx)


14.05.2016 г. заседание на БДР и приети актуализации (.docx)