EMEUNET: Emerging EULAR Network

Д-р Руска Шумналиева е родена през 1984 г. в град София. През 2003г. завършва средно образование в Немска езикова гимназия – София, с пълно отличие, а през 2009 г. завършва висше образование – медицина, в Медицински Университет – София, с награда „Златен Хипократ“. През март 2010 г. д-р Шумналиева е зачислена за докторант към Клиника по ревматология – София, а през септември 2010 г. е зачислена за специализант към същата клиника. Д-р Шумналиева е специализирала ревматология за периода 2010-2012 в Глазгоу, Шотландия, и Амстердам, Холандия, като част от програмата “Inflammatory Arthritis Fellowship Programme”.
От 2012 г. д-р Шумналиева е официален представител и кореспондент за Република България на работната група от млади ревматолози и изследователи към EULAR – EMEUNET (http://www.eular.org/index.cfm?framePage=/emeunet.cfm ).

Научни интереси:

  • генетични и епигенетични изследвания при ревматичните болести;
  • микроРНК като биомаркери за ревматичните болести;
  • цитокини и сигнални пътища в патогенезата на ревматичните болести;
  • нови терапевтични средства за лечение на ревматичните болести;
  • приложение на миниинвазивната артроскопия в ревматологичната практика;
  • приложение на ултразвуковата диагностика в ревматологичната практика.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.