РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
С. Иванова-Желева. Статините − нова надежда за болните с възпалителни ставни заболявания
М. Панчовска, Т. Исидорова-Михайлова, Е. Опинчева и В. Аргирова. Пулмонална артериална хипертония при колагенози
Цв. Петранова, И. Шейтанов и Й. Шейтанов. Паратхормонът − нова възможност за лечение на остеопороза

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
К. Яблански, З. Коларов и В. Йорданова. Прогностични фактори при пациенти със системна прогресивна склеродермия
Кр. Николов, М. Балева и Р. Рашков. Изотип на ревматоидния фактор при болни от системен лупус
И. Манолова, Р. Рашков, С. Монов, Д. Кюркчиев, М. Иванова и И. Алтънкова. Диагностична стойност на антителата срещу β2-glycoprotein I (β2GPI) при болни със системен lupus erythematosus и антифосфолипиден синдром

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
К. Кънев. Хиперурикемията е заболяване, различно от подаграта

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

М. Иванова и Р. Стоилов. Клинични измервания, използвани за оценка на болните с анкилозиращ спондилит
Д. Карастатев. Системен lupus erythematosus, акселерирана атеросклероза, сърдечно-съдов риск – възможна ли е превантивна стратегия?
И. Шейтанов, Цв. Петранова и Й. Шейтанов. В-лимфоцитите – терапевтичен прицел при ревматоидния артрит
Д. Димов. Бременност и възпалителни ставни заболявания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
С. Монов и Р. Рашков. Алгоритъм за диагностициране на невропсихичен системен lupus erythematosus
К. Яблански, Зл. Коларов, С. Владева и В. Йорданова. Промени в обмяната на колаген тип ІV при системна прогресивна склеродермия
Л. Маринчев, И. Терзиев, Р. Иванова и Б. Владимиров. Helicobacter pylori инфекция – рисков фактор за болестната активност на ревматоидния артрит и системните заболявания на съединителната тъкан

КАЗУИСТИКА
С. Владева, К. Яблански и И. Шейтанов. Микроалбуминурията − признак за нефропатия при болна със системен lupus erythematosus

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Т. Троев и Е. Конакчиева. NеОх – завръщане към природата

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 1