RESHKOVA, V.; MONOV, S. Biomarkers in Systemic Lupus Erythematodes. Rheumatology (Bulgaria), v. 30, n. 4, p. 12-27, 6 mar. 2023.