Tachkov, Konstantin, Vladimira Boyadzhieva, Zornitza Mitkova, Nikolay Stoilov, and Guenka Petrova. 2021. “Pharmacoeconomic Models in Rheumatology”. Rheumatology (Bulgaria) 29 (4), 15-39. https://doi.org/10.35465/29.4.2021.pp15-39.