Reshkova, Valentina, and Simeon Monov. 2023. “Biomarkers in Systemic Lupus Erythematodes”. Rheumatology (Bulgaria) 30 (4), 12-27. https://doi.org/10.35465/30.4.2022.pp12-27.