БДР, София, ул. Урвич 13
Съобщение

На 29.03.2019г от 12.30ч. в Аулата на УМБАЛ Св. Иван Рилски - гр. София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ще се проведе Общо събрание на БДР за приемане на финансовите отчети за 2017-та и 2018-та година. Поканени са всички членове на БДР.

Съобщение

На 29.03.2019г от 14.00ч. в Аулата на УМБАЛ Св. Иван Рилски - София, бул. Акад. Иван Гешов 15 ще се проведе експертна среща, на която ще се приемат консенсуси за лечение на РА, АС, ПсА, Подагра, ОА (гонартроза), СЛЕ, ПСС, ПМ/ДМ и васкулити.
От името на Ръководството на БДР имам удоволствието да поканя на заседанието следните колеги: проф. Р. Рашков, проф. Зл. Коларов, доц. С. Монов, доц. Ив. Шейтанов, доц. М. Иванова, доц. Цв. Петранова, доц. Ан. Тончева, доц. Л. Маринчев, д-р Б. Операнов, д-р Д. Янева, доц. К. Яблански, доц. Н. Николов, проф. Ан. Баталов, проф. М. Панчовска, доц. М. Генева-Попова, д-р Р. Каралилова, проф. Ст. Владева, д-р В. Решкова, д-р Д. Калинова, д-р Н. Стоилов, д-р Р. Ганчева, д-р Вл. Бояджиева, д-р Ал. Копчев, д-р Цв. Георгиев, д-р Цв. Йонева, д-р Т. Шивачева, д-р С. Христова.

Очаквам активно и ползотворно обсъждане на експертната среща.

С уважение,
Проф. Румен Стоилов
Председател на БДР
Гр. София

Заседание на експертна група ще се състои на 15.09.2018 г от 10.00 часа в хотел Хилтън, София.

Дневният ред е:

1. Обсъждане и приемане на консенсусите

2. Предложения до БЛС във връзка с изработването на новия Рамков договор.

Консенсус за axSpA, Консенсус за PsA, Ревматоидният артрит, Диагноза и лечение на ОА


09.05.2016 г. заседание на ръководството и списък на номинираните за награди(.docx)


14.05.2016 г. заседание на БДР и приети актуализации (.docx)