БДР, София, ул. Урвич 13

Покана за общо събрание на БДР на 09.12.2023

Покана

ПРОЕКТ за устав


Уведомление във връзка с общо събрание на БДР на 01.10.2023

Уведомление

Указания


Уважаеми приятели във Фейсбук,
Уважаеми колеги,
Уважаеми български граждани,
От няколко дни в електронните платформи се разпространява рекламен материал, в който аз препоръчвам канабисово масло за лечение на възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит, реактивни артрити и др.), различни форми на артрозна болест (шипове), миотендинити, фибромиалгия и много други ревматични заболявания. Този материал е 100 процентова измама, защото аз никога не съм давал подобно интервю и в действителност, защото не е възможно с канабисово масло да се излекува ревматично заболяване.
Бидейки Председател на Българското дружество по ревматология, Главен координатор на Еспертния съвет по специалност "Ревматология" и Председател на Борда по ревматология към БЛС аз нямам право и никога не съм си позволявал да рекламирам различни лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия. Доказана истина е, че постиженията на съвременната ревматология дадоха възможност успешно да лекуваме възпалителните ставни заболявания като с 60 - 80% се намалява инвалидизацията на тези болни при 15 - 20 годишна еволюция на болестта. Стана възможно пациентите с ранни форми на възпалителни ставни заболявания в 80 - 90% от случаите да постигнат пълна клинична и биологична ремисия (т.е. те се чувстват напълно здрави на фона на провежданото лечение). Тези много добри резултати са възможни благодарение на лечението с биологични лекарствени продукти и JAK инхибитори.
И накрая, искам да благодаря на създателите и разпространителите на тази лъжлива реклама, че ми дадоха повод много точно да посоча големите терапевтични постижения на съвременната ревматология, повишиха моята популярност, а вероятно и приходите на мобилните оператори от множеството безсмислени обаждания.

С уважение,
проф. Румен Стоилов
Председател на Българско дружество по ревматология


Уважаеми колеги,

На 13.05.2022г бяха публикувани в "Държавен вестник" изискванията на НЗОК за лечение на ревматоиден артрит, ювенилен артрит, анкилозиращ спондилит и псориатичен артрит. Според направените промени, отпада задължителното изискване за кожна биопсия при пациентите с ПСА, при изпълнение на CASPAR критериите. Поради технически причини, промяната ще бъде отразена след 6 месеца в Приложение 1В.

Към критериите за започване на лечението на анкилозиращ спондилит е добавена възможност за използване на МРТ изследване като обективна методика за доказване на диагнозата.
С уважение,

проф. Р. Стоилов, дм
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ


IN MEMORIAM

На 18.01.2022г. почина внезапно д-р Христо Данаилов, началник сектор ревматология в МБАЛ - Силистра.
С професионализъм, човечност и отдаденост на медицината д-р Данаилов ще остане в сърцата и спомените на близки, колеги и пациенти.

Поклон пред светлата му памет!


IN MEMORIAM

На 03 април 2021г. на 67-годишна възраст ни напусна многоуважаваният лекар, преподавател, колега и приятел доц. д-р Владимир  Кадинов. Доц. Кадинов е роден в гр. Бургас на 15.03.1954г. Завършва Медицински университетт- гр Варна през 1982г, след което придобива специалност по вътрешни болести през 1988г и кардиоревматология през 1991г. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на дългосрочните грижи при болни с клапни протези".

През годините, доц Кадинов упражнява активно своята професия. През 2006г е първият Ръководител на катедра „ Клинични медицински науки“, факултет „Дентална медицина", към Медицински университет – Варна. През периода 2008 – 2020г. доц. Кадинов е началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина"-Варна, която и до момента е една от най-големите ревматологични клиники в страната. Член е на Българското дружество по ревматология, на Българското медицинско дружеството по остеопороза и остеоартроза, Дружеството на учените – Варна.

Доц. Кадинов има над 50 публикации и 70 участия в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на кардиологията и ревматологията.

Неговият професионализъм и отдаденост на медицината, внимание и грижа за другите, емпатия и човечност – с всичко това той ще остане в сърцето и съзнанието на всеки, имал възможността да общува с него.

Поклон пред светлата му памет!Ревматични заболявания и бременност
С. Монов, Клиника по ревматология, Медицински университет - София

Изтеглете статията в PDF формат