БДР, София, ул. Урвич 13


IN MEMORIAM

На 03 април 2021г. на 67-годишна възраст ни напусна многоуважаваният лекар, преподавател, колега и приятел доц. д-р Владимир  Кадинов. Доц. Кадинов е роден в гр. Бургас на 15.03.1954г. Завършва Медицински университетт- гр Варна през 1982г, след което придобива специалност по вътрешни болести през 1988г и кардиоревматология през 1991г. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на дългосрочните грижи при болни с клапни протези".

През годините, доц Кадинов упражнява активно своята професия. През 2006г е първият Ръководител на катедра „ Клинични медицински науки“, факултет „Дентална медицина", към Медицински университет – Варна. През периода 2008 – 2020г. доц. Кадинов е началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина"-Варна, която и до момента е една от най-големите ревматологични клиники в страната. Член е на Българското дружество по ревматология, на Българското медицинско дружеството по остеопороза и остеоартроза, Дружеството на учените – Варна.

Доц. Кадинов има над 50 публикации и 70 участия в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на кардиологията и ревматологията.

Неговият професионализъм и отдаденост на медицината, внимание и грижа за другите, емпатия и човечност – с всичко това той ще остане в сърцето и съзнанието на всеки, имал възможността да общува с него.

Поклон пред светлата му памет!Ревматични заболявания и бременност
С. Монов, Клиника по ревматология, Медицински университет - София

Изтеглете статията в PDF формат