БДР, София, ул. Урвич 13

От 2012 г.до 2017 г. д-р Руска Шумналиева е официален представител и кореспондент за Република България на работната група от млади ревматолози и изследователи към EULAR – EMEUNET (http://www.eular.org/index.cfm?framePage=/emeunet.cfm).

От 2018 г. до момента официален представител и кореспондент за Република България е Д-р Росица Дачева.

Д-р Росица Дачева е родена през 1988 година. През 2007 година завършва средно образование в Английска езикова гимназия “Гео Милев”, град Русе, а през 2013 година завършва висше образование – медицина в Медицински Университет – София. През месец юли 2014 година е зачислена за специализант към Клиника по ревматология – УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, град София.

От 2018 година д-р Дачева е официален представител и кореспондент за Република България на работната група от млади ревматолози и изследователи към EULAR – EMEUNET.

Можете да станете част от EMEUNET тук: http://emeunet.eular.org/

Email: rdacheva@gmail.com