БДР, София, ул. Урвич 13
 • БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА
  http://www.osteoporosis-bg.org/
 • КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ – официален агент на събитията на Българско дружество по ревматология
  http://www.cic.bg/
 • НЗОК - Национална здравноосигурителна каса
  http://www.nhif.bg
 • ILAR - International League of Associations for Rheumatology
  http://www.ilar.org/
 • EULAR - The European League Against Rheumatism
  http://www.eular.org/
 • БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
  http://endo-bg.com/
 • МЗ - Министерство на здравеопазването
  http://www.mh.government.bg/
 • БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ
  http://www.bulortho.org/