БДР, София, ул. Урвич 13
УСТАВ
НА
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ 
/БДР/ СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ


УСТАВ БДР (PDF)
.